Skip to content

Studentské práce

Na této stránce naleznete seznam témat studentských prací. Obor tématu je pouze doporučený, nemusí být vždy podmínkou.

Studenti si téma vyberou tak, že kontaktují zadavatele, který je uveden u tématu (osobně, telefonicky, e-mailem).

Zadavatelé upravují témata v administrační části webu zde. Témata lze případně zasílat správcovi webu Petru Neduchalovi.

Studentské práce na katedře kybernetiky

Nalezené práce: 182

 
název type
year
supervisor
specialization
assigned
Neuronové sítě BERT / T5 / GPT DP BP
Švec Jan
UI
volné
Nízkoúrovňové programování pro Raspberry Pi DP BP PRJ5 PRJ4 SPC
2014/2015
Ježek Ondřej
IŘS
volné
Odhad polohy pohybujících se objektů na základě satelitních měření DP BP PRJ5 PRJ4 SPC

volné
Odhad polohy pohybujících se objektů na základě satelitních měření DP BP PRJ5 PRJ4
Duník Jindřich
volné
Odhad přízvuku v ruském jazyce pro účely TTS DP BP PRJ5 PRJ4
Řezáčková Markéta
UI
volné
Odstraňovač šumu/poruch pro systém rozpoznávání řeči SPC PRJ4 PRJ5 BP DP
2023/2024
Šmídl Luboš
UI
volné
Optimalizace parametrů akustických modelů BP SPC
Psutka Josef V.
UI
volné
Optimální řízení dronu PRJ4 PRJ5 BP DP
2023/2024
Bouček Zdeněk
zadáno (Jiří Praum)
Počítačová podpora chirurgie jater DP BP PRJ5 PRJ4 SPC
Jiřík Miroslav
BIO
volné
Pokročilé metody adaptivního řízení DP
Král Ladislav
volné
Prediktivní řízení DP SPC PRJ4 PRJ5 BP
Goubej Martin
volné
Příprava obecného akustického modelu sportovních přenosů DP
Psutka Josef V.
UI
volné
Problematika paralelizace trénování umělých neuronových sítí v prostředí heterogenních clusterů DP BP PRJ5 PRJ4 SPC
Trmal Jan
volné
Programování hradlových polí FPGA BP PRJ5 PRJ4
2013/2014
Ježek Ondřej
volné
Real-time simulátory dynamických systémů SPC PRJ4 PRJ5 BP DP
Goubej Martin
volné
Realistická 3D animace lidské tváře DP BP
2013/2014
Krňoul Zdeněk
UI
volné
Registrace obrazu DP BP PRJ5 PRJ4 SPC
Ryba Tomáš
UI
zadáno (JaAn, MiBu)
Řízení kabelového odvijáku pro ponorné robotické zařízení DP BP
Bláha Lukáš
volné
Řízení modelu helikoptéry SPC PRJ4 PRJ5 BP DP
Goubej Martin
volné
Řízení modelu vrtulníku DP

volné
Řízení pohybu portálových jeřábů Spolupráce / brigáda SPC PRJ4 PRJ5 BP DP
Goubej Martin
volné
Řízení s klouzavým režimem BP

volné
Řízení s klouzavým režimem vyššího řádu DP
2009/2010

volné
Rozpoznání typu expresivního vyjádření podle jeho textové podoby BP PRJ5 PRJ4 SPC
2013/2014
Grůber Martin
UI
volné
Rozpoznávání izolovaných znaků znakové řeči ve videozáznamech pomocí konvoluční neuronové sítě DP BP PRJ5 PRJ4 SPC
Hrúz Marek
UI
volné
Rozpoznávání klíčových slov v proudu řeči s využitím GPU DP BP PRJ5 PRJ4 SPC
Trmal Jan
volné
Rozpoznávání zvuku včel. DP BP PRJ5 PRJ4 SPC Spolupráce / brigáda
Müller Luděk
volné
Segmentace jater pro počítačovou podporu chirurgických zákroků DP BP PRJ5 PRJ4 SPC
Jiřík Miroslav
UI
volné
Segmentace jater z CT snímků s využitím tvarového modelu DP BP PRJ5 PRJ4 SPC
Jiřík Miroslav
UI
volné
Simulace dynamických systémů v reálném čase s využitím existujících solverů DP BP PRJ5
Balda Pavel
volné
Simultánní lokalizace a mapování (SLAM) - Implementace vlastního řešení DP BP PRJ5 PRJ4 SPC
Neduchal Petr
UI
volné
Sledování dronu PRJ5 BP DP PRJ4
2023/2024
Bouček Zdeněk
zadáno (Jakub Herman)
Sledování osob na videu využitím pravděpodobnostního modelování DP BP PRJ5 PRJ4 SPC
Krejčí Jan
volné
Sledování pohybu prasete domácího za účelem odhadu zdravotního stavu DP BP PRJ5 PRJ4 SPC
Jiřík Miroslav
volné
Sledování pohybu prasete domácího za účelem odhadu zdravotního stavu DP BP PRJ5 PRJ4 SPC
Jiřík Miroslav
UI
volné
Sledování pohybujícího se objektu DP
Straka Ondřej
volné
Sledování polohy objektu s nejistou existencí DP BP PRJ5 PRJ4 SPC
Krejčí Jan
volné
Software pro řízení robotů: ROS (Robot Operating System) DP BP PRJ5 PRJ4
Švejda Martin
volné
Speech recognition DP BP PRJ5 PRJ4 SPC Spolupráce / brigáda
Müller Luděk
volné
Spolupráce na vývoji zařízení pro vložené řízení (programování firmware) DP BP PRJ5 PRJ4 SPC
Ježek Ondřej
volné
Srovnání různých reprezentací řečníků pro úlohu rozpoznávání mluvčích BP
Zajíc Zbyněk
UI
volné
Statistická parametrická syntéza řeči - modelování prozodie DP BP PRJ5 PRJ4 SPC
Hanzlíček Zdeněk
UI
volné
Statistický popis cévního stromu DP BP PRJ5 PRJ4 SPC
Jiřík Miroslav
volné
Strojové učení a neuronové sítě DP BP
Švec Jan
UI
volné
Strojové učení pro počítačovou bezpečnost DP BP
Švec Jan
volné
Syntéza řeči pomocí neuronových sítí BP PRJ5 PRJ4
Vít Jakub
UI
volné
Synthetic Biology: Bioinformatika a reverzní inženírství funkcí RNA. DP BP PRJ5 PRJ4
2013/2014
Georgiev Daniel
BIO
volné
Testování aplikace pro přepis řeči BP PRJ5 PRJ4 SPC
2012/2013
Loose Zdeněk
UI
volné
Tracking přistávací plošiny pomocí kamerových dat DP BP PRJ5 PRJ4 SPC
Neduchal Petr
volné
Transport břemene pomocí bezpilotního letounu PRJ4 PRJ5 BP DP
2022/2023
Bouček Zdeněk
zadáno (Lukáš Kozel)
Transport břemene pomocí letky dronů PRJ4 PRJ5 BP DP
Bouček Zdeněk
zadáno (Adam Držala)
Tvorba robotického městečka PRJ4 BP
Neduchal Petr
volné
Úloha odhadu stavu při respektování omezení na stav DP
Straka Ondřej
volné
Úloha sledování polohy více objektů DP
Straka Ondřej
volné
Virtuální laboratoř pro testování funkčních bloků DP BP PRJ5 PRJ4 SPC Spolupráce / brigáda
2012/2013
Čech Martin
volné
VITS syntetizér pod ONNX SPC PRJ4 PRJ5 BP
Tihelka Daniel
UI
volné
ViZDoom - A Doom-based AI Research Platform for Visual Reinforcement Learning DP PRJ5 SPC
2017/2018
Picek Lukáš
UI
volné
Vizuální lokalizace a trasování objektů za pomoci diferenciálního snímkování na FPGA/GPU platformě DP
Čečil Roman
volné
Využití evolučních algoritmů ve zpracování mluvené řeči PRJ5 PRJ4
Zelinka Jan
volné
Využití fraktálních měr pro zpracování řečového signálu PRJ5 PRJ4 SPC
Trmal Jan
volné
Využití intervalové analýzy v robotice DP BP PRJ5 PRJ4
Švejda Martin
volné
Využití laserového rovinného scaneru vzdálenosti pro účely navigace mobilního 3-kolového robota. PRJ5 PRJ4 SPC
Jelínek Libor
volné
Využití metod strojového učení v úloze řízení pohybu SPC PRJ4 PRJ5 BP DP
Goubej Martin
volné
Využití neuronových sítí při zpracování řeči BP PRJ5 PRJ4 SPC
Soutner Daniel
volné
Využití neuronových sítí v oblasti počítačového vidění DP BP PRJ5 PRJ4 SPC
Gruber Ivan
volné
Využití spodoby znělosti při tvorbě akustického modelu BP SPC
Psutka Josef V.
UI
volné
Využití state-of-the-art metod akustického modelování v real-time systémech rozpoznávání řeči DP BP
Psutka Josef V.
UI
volné
Využití symbolické matematiky v metodách strojového učení PRJ5 PRJ4
Zelinka Jan
zadáno (Martin Fajfr)
Využití umělých neuronových sítí při zpracování přirozené řeči BP
Zelinka Jan
UI
volné
Vývoj mikropočítačové řídicí jednotky a uživatelského rozhraní pro souřadnicovou frézku DP BP PRJ5
Jelínek Libor
volné
Wired-to-wireless TSN network interfacing (Propojení pevných a bezdrátových TSN sítí) DP BP PRJ5
Čečil Roman
volné
Základy práce s IoT komponenty PRJ5 PRJ4 SPC
Bulín Martin
volné
Zobrazení výsledků rozpoznání řečníků v nahrávce SPC PRJ4 PRJ5
Zajíc Zbyněk
UI
volné
Zpětnovazební učení (Reinforcement learning) v úloze automatického řízení DP
Král Ladislav
volné
Zpracování a aktualizace genetických dat z veřejně dostupných zdrojů SPC DP
2022/2023
Houdová Lucie
volné
Zpracování a identifikace přechodu fronty z meteorologických dat DP
2012/2013
Zápotocká - Fialová Andrea
zadáno (Nový Adam)
Zpracování a zobecnění slovníku cizích slov pro syntézu češtiny PRJ5 PRJ4
Řezáčková Markéta
UI
volné
Zpracování rotorových vibrací pro potřeby diagnostiky rotačních strojů DP BP PRJ5 PRJ4 SPC
2020/2021
Vašíček Vojtěch
IŘS
volné
Zpracování spontánního jazyka BP PRJ5 PRJ4
Soutner Daniel
volné
Zpracování textu pro TTS pomocí neuronových sítí DP BP PRJ5 PRJ4 SPC
Řezáčková Markéta
UI
volné
Zpracování textu v systému syntézy řeči z textu DP BP PRJ5 PRJ4 SPC
2013/2014
Matoušek Jindřich
UI
volné
Zpřesnění automatické segmentace pomocí klasifikačních a regresních metod v úloze syntézy řeči z textu BP PRJ5 PRJ4 SPC
2013/2014
Grůber Martin
UI
volné