Skip to content

Studentské práce

Detail studentské práce

Title: Využití fraktálních měr pro zpracování řečového signálu
Typ práce: Projekt 5 , Projekt 4 , Semestrální práce
Obor:
Rok zadání:
Zadáno: volné
Dokončeno:
Investor: Trmal Jan

Detail

Zadané téma není omezeno na jeden semestr -- lze postupně rozpracovávat a rozšiřovat v po sobě navazujících předmětech (PRJ4 + PRJ5 + SPC). Po dohodě možná i BP či DP

Podmínky absolvování

  • Student se seznámí s problematikou
  • Vypracuje rešerši na zadané téma v předem dohodnutém rozsahu
  • Implementuje metodu (C/C++, Python, Matlab, ...)
  • Popíše a provede analýzu metod(y) na dodaných datech

Požadavky

  • Schopnost samostatné práce
  • Schopnost studovat hledat a studovat dostupnou zahraniční literaturu
  • Ochota na zadaném problému skutečně pracovat