Skip to content

Studentské práce

Detail studentské práce

Title: Speech recognition
Typ práce: Diplomová práce , Bakalářská práce , Projekt 5 , Projekt 4 , Semestrální práce , Spolupráce / brigáda
Obor:
Rok zadání:
Zadáno: volné
Dokončeno:
Investor: Müller Luděk

Detail

Rozpoznávání mluvené řeči.