Skip to content

Studentské práce

Detail studentské práce

Title: Řízení s klouzavým režimem
Typ práce: Bakalářská práce
Obor:
Rok zadání:
Zadáno: volné
Dokončeno:
Investor:

Detail

Řízení s klouzavým režimem (SMC) je oblast automatického řízení pomocí relé. Spadá sem jak vlastní návrh řízení, tak různé pomocné techniky, např. stavová transformace do normální formy řiditelnosti a podobně. Metoda SMC je samozřejmě aplikovatelná i na MIMO systémy