Skip to content

Studentské práce

Detail studentské práce

Title: Software pro řízení robotů: ROS (Robot Operating System)
Typ práce: Diplomová práce , Bakalářská práce , Projekt 5 , Projekt 4
Obor:
Rok zadání:
Zadáno: volné
Dokončeno:
Investor: Švejda Martin

Detail

V současnosti se stále více robotických aplikací a jejich řídicích algoritmů vyvíjí na celosvětově rozšířeném Open Source softwarovém balíku ROS (Robot Operating System). Cílem práce je seznámení s balíkem ROS, rešerše nabízených možností a vytvoření některé pilotní aplikace, např. řízení jednoduchého manipulátoru. Vzhledem k rozsáhlosti balíku ROS se předpokládá, že lze snadno navazovat v dalších pracech (BP, DP).