Skip to content

Jelinek-libor

Contact

name: Libor Jelínek
phone:
+420 37763 2527 , 2134
office:
UN527


e-mail: jelinekl@kky.zcu.cz

Ing. Jelínek Libor, Ph.D.

Courses

Course Guarantor

Course Lecturer

Practical Lesson Lecturer

 

Supervising student projects

název type
year
supervisor
specialization
assigned
Implementace generátoru 3-fázového AC průběhu v mikrokontroleru (Arduino) PRJ5 PRJ4
2015/2016
Jelínek Libor
volné
Implementace PID regulátoru v mikrokontroleru (Arduino) PRJ5 PRJ4
Jelínek Libor
volné
Implementace sekvenčního stavového automatu v mikrokontroleru (Arduino) PRJ5 PRJ4
Jelínek Libor
volné
Konstrukce přípravku pro ověření přesnosti průmyslových senzorů vzdálenosti pomocí referenčního laserového senzoru PRJ5 PRJ4 SPC
Jelínek Libor
volné
Využití laserového rovinného scaneru vzdálenosti pro účely navigace mobilního 3-kolového robota. PRJ5 PRJ4 SPC
Jelínek Libor
volné
Vývoj mikropočítačové řídicí jednotky a uživatelského rozhraní pro souřadnicovou frézku DP BP PRJ5
Jelínek Libor
volné
Měření rychlosti a dráhy pohybu diferenciálního kolového robotu PRJ4
2016/2017
Jelínek Libor
dokončeno (Jan Hevera)
Návrh a konstrukce souřadnicové frézky s krokovými motory BP
2011/2012
Jelínek Libor
dokončeno (Lukasz Frydlewicz)
Návrh a realizace analyzátoru echolokačních signálů netopýrů pro přírodovědecké účely DP
2014/2015
Jelínek Libor
dokončeno (Jiří Hlaváček)
Rádiový přenos dat mezi pohybujícím se kolovým robotem a PC PRJ5
2016/2017
Jelínek Libor
dokončeno (Jan Hevera)
Řídicí jednotka pro servopohon demonstračního solárního panelu PRJ5
2011/2012
Jelínek Libor
dokončeno (Jan Pícha)
Řízení pohonu 3-kolového mobilního vozíku - robota (pomocí jednotky Arduino) PRJ5 PRJ4
2014/2015
Jelínek Libor
dokončeno (Jan Raděj)
Sledování zadané trajektorie diferenciálně řízeným kolovým robotem na základě odhadu polohy pomocí inerciálních senzorů DP
2016/2017
Jelínek Libor
dokončeno (Jan Hevera)
 

Publications

 + / -  Publications in year 2012

 + / -  Publications in year 2011

 + / -  Publications in year 2010

Jelínek, L : Metodika modelování spolehlivosti parních turbín ŠPWR . ZČU v Plzni; Škoda Power, A Doosan Company a.s., 2010.
Jirsová Lenka and Houdová Lucie and Jelínek Libor and Janeček Eduard : Approach to Solving the Task of Availability Prediction and Cost Optimization of a Steam Turbine . Poceedings of the ITI 2010, p. 629-634, SRCE, University of Zagreb, Cavtat, Croatia, 2010.

 + / -  Publications in year 2009

Jelínek, L. and Houdová, L. : VIP - výpočet intenzit poruch . Umístěno v ŠKODA POWER a.s., A Doosan company, 2009.
Janeček Eduard and Jelínek Libor and Houdová Lenka and Keramidasová Adéla : Developnet of a toll for decision making support in a steam turbines maintenance optimization area . Zvyšování životnosti komponent energetických zařízení v tepelných elektrárnách, vol. 4, p. 185-188, Západočeská univerzita v Plzni, Srní, 2009.
Houdová Lenka and Jelínek Libor and Janeček Eduard : Fault Liability and Maintenance Cost Modeling of a Steam Turbine . International Conference on Environment and Electrical Engineering, p. 1-4, Wroclaw University of Technology, Karpacz, Poland, 2009.

 + / -  Publications in year 2006

Jurčíček, F. and Švec, J. and Zahradil, J. and Jelínek, L. : Use of negative examples in training the HVS semantic model . Lecture Notes in Artificial Intelligence, 4188, p. 605-612, 2006.

 + / -  Publications in year 2005

Jurčíček, F. and Zahradil, J. and Jelínek, L. : A human-human train timetable dialogue corpus . Interspeech Lisboa 2005, p. 1525-1528, ISCA, Bonn, 2005.
Jurčíček, F. and Zahradil, J. and Jelínek, L. : A human-human train timetable dialogue corpus . Eurospeech, vol. 1, p. 1525-1528, ISCA, Bonn, 2005.
Radová, V. and Psutka, J. and Jelínek, L. and Ircing, P. : Shoah - System for Spontaneous Speech Annotation . Katedra kybernetiky, Fakulta aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni, Johns Hopkins Univ. v Baltimore, Shoah Visual History Foundation, 2005.

 + / -  Publications in year 2004

Jelínek, L. and Šmídl, L. : Spontaneous speech understanding in train timetable inquiry processing based on n-gram language models and finite state transducers . The 8th world multi-conference on systemics, cybernetics and informatics. Volume VI , p. 444-449, International Institute of Informatics and Systemics, Orlando, 2004.

 + / -  Publications in year 2003

Jelínek, L. : Porozumění telefonickému dotazu pro automatickou informační službu . p. 141, University of West Bohemia, Faculty of Applied Sciences, Pilsen, Czech Republic, Plzeň, 2003.