Skip to content

Studentské práce

Detail studentské práce

Title: Využití metod strojového učení v úloze řízení pohybu
Typ práce: Semestrální práce , Projekt 4 , Projekt 5 , Bakalářská práce , Diplomová práce
Obor:
Rok zadání:
Zadáno: volné
Dokončeno:
Investor: Goubej Martin

Detail

Náplní práce je studium skupiny metod označovaných jako "Iterative learning control" a "Repetitive Control" a jejich aplikace v úlohách řízení pohybu strojů, manipulátorů a robotů, obecněji elektromechanických systémů.

Hlavním principem těchto technik je automatické hledání optimálního dopředného nebo zpětnovazebního řízení, obvykle ve smyslu minimalizace polohové chyby, na základě opakovaných pokusů s řízeným systémem. Využitím principu opakovaného učení je možné dosáhnout zásadního zlepšení kvality řízení oproti konvenčním zpětnovazebním a přímovazebním regulátorům.

Tyto metody se uplatňují ve vysoce přesných systémech řízení pohybu - např. v mikro-manipulátorech pro výrobu polovodičů, v atomové mikroskopii, robotice a obráběcích systémech nebo v elektronických systémech pro ukládání dat.

Teoretická část práce zahrnuje analýzu, testování a vývoj metod iterativního a repetitivního řízení. Praktická část je zaměřena na aplikaci a experimentální ověření vybraných metod a algoritmů v úloze přesného polohování mechanického systému na různých prototypových stendech a zařízeních.

 

ILC