Skip to content

Studentské práce

Detail studentské práce

Title: Problematika paralelizace trénování umělých neuronových sítí v prostředí heterogenních clusterů
Typ práce: Diplomová práce , Bakalářská práce , Projekt 5 , Projekt 4 , Semestrální práce
Obor:
Rok zadání:
Zadáno: volné
Dokončeno:
Investor: Trmal Jan

Detail

Vzhledem k obsáhlosti tohoto tématu předpokládám SPC+PRJ4+PRJ5+BP+DP -- není však podmínkou.

Podmínky absolvování

 • Student se seznámí s problematikou
 • Vypracuje rešerši na zadané téma v předem dohodnutém rozsahu
 • Implementuje dohodnuté řešení/metody
 • Popíše a provede analýzu metod(y) na dodaných datech

Požadavky

 • Schopnost samostatné práce
 • Elementární orientace v problematice
  • paralelnícho programování
  • MPI
  • clustery, BSD Sockets/Win Sockets
 • Znalost jazyka C či C++, nebo ochota se jeho základy rychle naučit
 • Schopnost studovat hledat a studovat dostupnou zahraniční literaturu
 • Ochota na zadaném problému skutečně pracovat