Skip to content

Studentské práce

Detail studentské práce

Title: Simulace dynamických systémů v reálném čase s využitím existujících solverů
Typ práce: Diplomová práce , Bakalářská práce , Projekt 5
Obor:
Rok zadání:
Zadáno: volné
Dokončeno:
Investor: Balda Pavel

Detail

Seznamte se s problematikou simulace dynamických systémů popsaných soustavami obyčejných diferenciálních rovnic (Ordinary Differential Equations, ODE) nebo soustavami diferenciálních a algebraických rovnic (Differential Algebraic Equations, DAE). Seznamte se s některými existujícími implementacemi řešičů (solvers) pro uvedené úlohy. Navrhněte a odlaďte jednoduchou aplikaci v jazyku C/C++ pro Windows nebo Linux, která bude demonstrovat vhodnost vybraných řešičů pro simulaci různých příkladů dynamických systémů. Po úspěšném odladění (off-line) začleňte (s pomocí školitele) navržené řešení do systému REX/REXYGEN.