Skip to content

Studentské práce

Detail studentské práce

Title: Odhad přízvuku v ruském jazyce pro účely TTS
Typ práce: Diplomová práce , Bakalářská práce , Projekt 5 , Projekt 4
Obor: UI
Rok zadání:
Zadáno: volné
Dokončeno:
Investor: Řezáčková Markéta