Skip to content

Studentské práce

Detail studentské práce

Title: Real-time simulátory dynamických systémů
Typ práce: Semestrální práce , Projekt 4 , Projekt 5 , Bakalářská práce , Diplomová práce
Obor:
Rok zadání:
Zadáno: volné
Dokončeno:
Investor: Goubej Martin

Detail

Úloha tvorby a implementace modelů dynamických systémů z různých oborů a aplikačních domén pro potřeby Hardware-in-the-loop simulací, testování různých strategií řízení a tvorby výukových modelů.

 

Úloha zahrnuje

 • Seznámení se s konkrétním systémem
 • Odvození modelu technikami matematicko-fyzikálního modelování
 • Ověření modelů simulací v Matlabu/Simulinku
 • Implementace modelu pro simulace v reálném čase na vhodné HW a SW platformě
 • Testování vybraných strategií řízení
 • Tvorba dokumentace

 

Příklady řešených systémů:

 • Bezpilotní dron
 • Destilační kolona
 • Hydraulické systémy
 • Roboty
 • Teplotní systémy - kotel, tepelný výměník, klimakomora

 

Informace o HIL simulacích:

https://en.wikipedia.org/wiki/Hardware-in-the-loop_simulation

https://www.mathworks.com/help/physmod/simscape/ug/what-is-hardware-in-the-loop-simulation.html

https://hil-simulation.com/images/stories/Documents/Introduction%20to%20Hardware-in-the-Loop%20Simulation.pdf