Skip to content

Studentské práce

Detail studentské práce

Title: Řízení pohybu portálových jeřábů
Typ práce: Spolupráce / brigáda , Semestrální práce , Projekt 4 , Projekt 5 , Bakalářská práce , Diplomová práce
Obor:
Rok zadání:
Zadáno: volné
Dokončeno:
Investor: Goubej Martin

Detail

Cílem práce je vývoj a testování algoritmů pro řízení pohybu jeřábů s cílem omezit nežádoucí kmity podvěšené zátěže.

Student se seznámi se standardně užívanými způsoby přímovazebního a zpětnovazebního řízení používanými pro jeřáby. Vybrané algoritmy otestuje simulačně a na laboratorních modelech jeřábu se zavěšeným břemenem.