Přejít na obsah

Vítá Vás oddělení umělé inteligence

Oddělení umělé inteligence tvoří skupina akademických vědeckých pracovníků a doktorandů soustředěných na Katedře kybernetiky Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni. Jedná se o mladý dynamický tým, jehož věkový průměr je menší než 30 let.

Základní činností je výzkum sofistikovaných počítačových algoritmů a metod strojového inteligentního rozhodování a klasifikace. Výzkum je soustředěný převážně na oblast hlasové komunikace člověka s počítačem v přirozeném jazyce. V oblasti výzkumu a vývoje hlasových technologií patří skupina k předním domácím a mezinárodně uznávaným pracovištím.

Poznatky z výzkumné činnosti jsou předávány studentům formou výuky i zapojením studentů-zájemců do práce na řešených výzkumných grantech, vývojových projektech i na úkolech řešených ve spolupráci s průmyslem. Úspěšné výsledky skupiny dokládá řada referencí.