Skip to content

Studentské práce

Detail studentské práce

Title: Rozpoznávání klíčových slov v proudu řeči s využitím GPU
Typ práce: Diplomová práce , Bakalářská práce , Projekt 5 , Projekt 4 , Semestrální práce
Obor:
Rok zadání:
Zadáno: volné
Dokončeno:
Investor: Trmal Jan

Detail

Zadané téma není omezeno na jeden semestr -- lze postupně rozpracovávat a rozšiřovat v po sobě navazujících předmětech (PRJ4 + PRJ5 + SPC + BP + DP).

Podmínky absolvování

  • Student se seznámí s problematikou
  • Student se seznámí se SDK CUDA 2.0
  • Vypracuje rešerši na zadané téma v předem dohodnutém rozsahu
  • Popíše a provede analýzu metod(y) na dodaných datech

Požadavky

  • Schopnost samostatné práce
  • Schopnost algoritmizace
  • Znalost jazka C nebo schopnost a ochota se jeho základy naučit
  • Schopnost studovat hledat a studovat dostupnou zahraniční literaturu
  • Ochota na zadaném problému skutečně pracovat