Skip to content

Studentské práce

Detail studentské práce

Title: Vývoj mikropočítačové řídicí jednotky a uživatelského rozhraní pro souřadnicovou frézku
Typ práce: Diplomová práce , Bakalářská práce , Projekt 5
Obor:
Rok zadání:
Zadáno: volné
Dokončeno:
Investor: Jelínek Libor

Detail

Pomocí dostupného mikropočítačového modulu třídy ARM (např. BeagleBone) navrhněte a realizujte řídicí jednotku pro řízení 3-osé souřadnicové frézky, která je vybavena třemi krokovými motory s řadičem pro posuv ve třech osách a třemi IRC snímači pro ověření dosažené polohy. Cílem je tedy jednak elektricky připojit řídicí modul ke stávající frézce a hlavně jej naprogramovat pro účely řízení dílčích pohybů souřadnicové frézky. 

Je třeba vyřešit a zrealizovat:

  1. dekódování frézovací předlohy v různých formátech a rozložit ji na sekvenci elementárních pohybů k dosažení lokálních cílů,
  2. zpětnovazební řízení polohy a rychlosti jednotlivých osových pohonů s krokovými motory pro realizaci elementárních pohybů,
  3. uživatelské prostředí pro ovládání a vizualizaci stavu stroje. 

Je možné použít platformu Rexygen Studio, C++ nebo Python. V rámci projektů lze řešit dílčí části úlohy, jako bakalářská nebo diplomová práce by řešení mělo být funkčně ucelené.