Skip to content

Studentské práce

Detail studentské práce

Title: Řízení kabelového odvijáku pro ponorné robotické zařízení
Typ práce: Diplomová práce , Bakalářská práce
Obor:
Rok zadání:
Zadáno: volné
Dokončeno:
Investor: Bláha Lukáš

Detail

Předmětem BP/DP je návrh a realizace řídicí struktury pro kabelový odviják, který zajišťuje napájení a datový přenos mezi ponorným robotickým zařízením a robotickým plavidlem na hladině.

Cílem je řídit odvíjení kabelu takovým způsobem, aby byl omezen vliv působení kabelu na ponorné robotické zařízení.
        Diplomová práce je vhodná pro studenty se zájmem o mechaniku a teorii řízení.