Skip to content

Studentské práce

Detail studentské práce

Title: Vizuální lokalizace a trasování objektů za pomoci diferenciálního snímkování na FPGA/GPU platformě
Typ práce: Diplomová práce
Obor:
Rok zadání:
Zadáno: volné
Dokončeno:
Investor: Čečil Roman

Detail

Vizuální lokalizace objektů je velmi důležitou úlohou počítačového vidění, jejíž výstupy lze používat mimo jiné v oblasti automatického řízení, průmyslové automatizace a robotiky. Zde je klíčovým ukazatelem spolehlivost řešení. Diferenciální snímkování aktivních motion capture markerů je jednou z nejrobustnějších metod.

Řešitel v DP navrhne a implementuje algortimus diferenciálního snímkování, jehož výstupem budou souřadnice markerů. Předpokladem bude zvládnutí práce s FPGA/GPU platformou - výhodná je předchozí znalost, není však nutností.