Skip to content

Studentské práce

Detail studentské práce

Title: Optimalizace parametrů akustických modelů
Typ práce: Bakalářská práce , Semestrální práce
Obor: UI
Rok zadání:
Zadáno: volné
Dokončeno:
Investor: Psutka Josef V.

Detail

Hledání optimálního nastavení parametrů při extrakci příznakovách vektorů a při akustickém modelování v systémech rozpoznávání řeči.