Skip to content

Studentské práce

Detail studentské práce

Title: Registrace obrazu
Typ práce: Diplomová práce , Bakalářská práce , Projekt 5 , Projekt 4 , Semestrální práce
Obor: UI
Rok zadání:
Zadáno: zadáno JaAn, MiBu
Dokončeno:
Investor: Ryba Tomáš

Detail

Dva obrazy téže scény pořízené v odlišných časových okamžicích či z jiné perspektivy jsou často pod vlivem určité deformace. Typickým případem je např. sériové rentgenové vyšetření pacienta, při kterém došlo mezi jednotlivými snímky k pacientově pohybu. Registrace obrazu znamená estimaci zmíněné deformace/transformace, jejíž aplikací na jeden obraz dojde k co nejpřesnějšímu překryvu s obrazem druhým.

Cílem práce je prostudování metod registrace a jejich následná aplikace v určité úloze, která se domluví při zadávání práce.