Skip to content

Studentské práce

Detail studentské práce

Title: Sledování polohy objektu s nejistou existencí
Typ práce: Diplomová práce , Bakalářská práce , Projekt 5 , Projekt 4 , Semestrální práce
Obor:
Rok zadání:
Zadáno: volné
Dokončeno:
Investor: Krejčí Jan

Detail

Standardně se předpokládá že stav — popisující například pohybující se vozidlo — existuje, a generuje měření v každém časovém okamžiku. V řadě reálných problémů, jako je například úloha sledování, tyto předpoklady ale neplatí. Můžeme například dostávat vícero měření, z nichž některá budou falešná — tedy měření, která ke sledovanému objektu nemají žádný vztah. Současně se může stát, že pohybující-se objekt „odejde ze záběru“, skryje se za jinými objekty, nebo jen nemusí být detekován.

Ve výsledku to znamená vzít v úvahu možnost , že objekt zmizel ze sledované oblasti a že měření v každém časovém okamžiku není jenom jedno. To se může stát, pokud například sledujeme objekt pomocí statické videokamery, nebo radarem. 

Důležitost této úlohy spočívá také v tom, že představuje základní kámen pro řešení problému sledování více objektů. Příklady aplikací zahrnují autonomní vozidla, sledování objektů na videu, nebo sledování vzdušného prostoru radarem.

Cílem práce je seznámit se s přístupy pro sledování nejvýše jednoho objektu a implementovat vybrané algoritmy.