Skip to content

Studentské práce

Detail studentské práce

Title: Zpracování a zobecnění slovníku cizích slov pro syntézu češtiny
Typ práce: Projekt 5 , Projekt 4
Obor: UI
Rok zadání:
Zadáno: volné
Dokončeno:
Investor: Řezáčková Markéta

Detail

Úkol: Najít ve slovníku výslovnostních výjimek češtiny často se opakující delší řetězce (části slov) a přidání těchto řetězců a jejich přepisu do sady pravidel české fonetické transkripce.

Cíl: Zobecnění slovníkovo-pravidlového přístupu (modul fonetické transkripce by správně přepisoval i cizí slova, která nejsou ve slovníku, ale jsou se slovníkovými položkami příbuzná, tj. liší se v předponách, příponách, koncovkách apod., či jde o složený tvar z více slov)