Skip to content

Studentské práce

Detail studentské práce

Title: Odstraňovač šumu/poruch pro systém rozpoznávání řeči
Typ práce: Semestrální práce , Projekt 4 , Projekt 5 , Bakalářská práce , Diplomová práce
Obor: UI
Rok zadání: 2023/2024
Zadáno: volné
Dokončeno:
Investor: Šmídl Luboš

Detail

Cílem je navrhnout a natrénovat systém, který bude schopen filtrovat šum a ruchy z řečového signálu s cílem zvýšit úspěšnost rozpoznávání.

Může být zaměřeno i na rozpoznávání vzdálené řeči (odstranění echa, dereverbalizace, ...)