Skip to content

Studentské práce

Detail studentské práce

Title: Prediktivní řízení
Typ práce: Diplomová práce , Semestrální práce , Projekt 4 , Projekt 5 , Bakalářská práce
Obor:
Rok zadání:
Zadáno: volné
Dokončeno:
Investor: Goubej Martin

Detail

Seznámení se s technikou prediktivního řízení - Model Predictive Control a její aplikace ve vybrané úlohze z oblasti mechatroniky a procesního řízení