Skip to content

Studentské práce

Detail studentské práce

Title: Wired-to-wireless TSN network interfacing (Propojení pevných a bezdrátových TSN sítí)
Typ práce: Diplomová práce , Bakalářská práce , Projekt 5
Obor:
Rok zadání:
Zadáno: volné
Dokončeno:
Investor: Čečil Roman

Detail

TSN (Time Sensitive Netowrks) získávají s rostoucí mírou automatizace a rostoucích nároků na rychlost a frekvenci datových přenosů na důležitosti. Zatímco pro drátové sítě je standard již téměř ustálený (IEEE 802.1), pro bezdrátové sítě jsou TSN technologie stále v plenkách. Výzvou je rovněž rozhraní mezi pevnými a bezdrátovými sítěmi.

Řešitel se bude zabývat návrhem a implementací TSN rozhraní mezi ethernetovou 802.1 sítí a bezdrátovou TSN sítí na mikroprocesorové platformě. Nutná je znalost principů počítačových sítí, jazyka C/C++. Výhodou je znalost ARM procesorů a práce s embedded zařízeními.