Skip to content

Studentské práce

Na této stránce naleznete seznam témat studentských prací. Obor tématu je pouze doporučený, nemusí být vždy podmínkou.

Studenti si téma vyberou tak, že kontaktují zadavatele, který je uveden u tématu (osobně, telefonicky, e-mailem).

Zadavatelé upravují témata v administrační části webu zde. Témata lze případně zasílat správcovi webu Petru Neduchalovi.

Studentské práce na katedře kybernetiky

Nalezené práce: 182

 
název type
year
supervisor
specialization
assigned
Distribuovaný způsob řešení pro Economic Dispatch Problem PRJ4 PRJ5 BP
2023/2024
Kubíček Karel
zadáno (Jiří Praum)
Heuristické metody pro optimalizaci DP BP PRJ5 PRJ4
Švejda Martin
volné
Modelování dynamiky paralelních robotů DP BP PRJ5 PRJ4
Švejda Martin
volné
3D vidění PRJ5 PRJ4
2012/2013
Krňoul Zdeněk
UI
zadáno
Adaptivní metody 3D skenování a tvorby modelů v úlohách navádění robotů DP BP PRJ5 PRJ4
Vaníček Ondřej
volné
AI metody pro genetické inženýrství DP BP PRJ5 PRJ4
Georgiev Daniel
volné
Aktivní detekce poruch rozlehlých systémů DP
Straka Ondřej
volné
Aktivní tlumení vibrací elektromechanických soustav PRJ4
Schlegel Miloš
volné
Aktivní vyvažování klikového hřídele DP
2012/2013
Schlegel Miloš
volné
Akustická segmentace řeči SPC PRJ4 PRJ5 BP DP
2023/2024
Šmídl Luboš
UI
volné
Algoritmy zpětnovazebního řízení dynamických systémů BP PRJ5 PRJ4
Königsmarková Jana
volné
Analytické řešení úlohy odhadu stavu pro negaussovské systémy DP
Straka Ondřej
volné
Analýza a predikce elektrické spotřeby zákazníků. DP BP PRJ5 PRJ4 SPC
Janeček Petr
volné
Analýza a predikce výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů (fotovoltaika, vítr, kogenerační zdroje) DP BP PRJ5 PRJ4 SPC
Janeček Petr
volné
Analýza a zpracování signálů v LabVIEW DP BP PRJ5 PRJ4 SPC Spolupráce / brigáda
2018/2019
Liška Jindřich
IŘS
volné
Analýza mikroskopických obrazů jater BP PRJ5 PRJ4 SPC
Jiřík Miroslav
volné
Analýza nestacionárních signálů v časo-frekvenční oblasti DP BP PRJ5 PRJ4 SPC Spolupráce / brigáda
Jakl Jan
volné
Analýza přístupů pro zpracování genomických dat BP PRJ5 PRJ4
2022/2023
Houdová Lucie
volné
Analýza valgózního postavení pat
Ryba Tomáš
volné
Analýza vibračního signálu rotorového chvění DP BP PRJ5 PRJ4 SPC
2020/2021
Vašíček Vojtěch
IŘS
volné
Analýza změn vybarvení ryb DP
Urbanová Pavla
UI
volné
Aplikace AI pro biologická data DP BP PRJ5 PRJ4 SPC
Švec Jan
UI
volné
Aplikace regresních metod v úloze lokalizace DP
2012/2013
Punčochář Ivo (ZČU, Plzeň), Jindřich Duník (Honeywell International s.r.o., ATE Aerospace, Brno)
volné
Artificial Intelligence; Human - machine Communication; Machine Learning; Neural Networks; Deep Learning DP BP PRJ5 PRJ4 SPC
2012/2013
Kanis Jakub
volné
Audio-vizuální rozpoznávání mluvené řeči DP
Zelinka Jan
volné
Automatická detekce "muž"/"žena" ze signálu SPC PRJ4 PRJ5 BP
Zelinka Jan Šmídl Luboš
UI
zadáno (Jan Holeček)
Automatické hodnocení kvality syntetické řeči DP BP PRJ5 PRJ4
Matoušek Jindřich
UI
volné
Automatické plánování trajektorií průmyslových robotů v laserových aplikacích DP BP PRJ5 PRJ4
Vaníček Ondřej
volné
Automatické rozpoznávání typů otázek v různých jazycích DP BP PRJ5 PRJ4 SPC

volné
Automatické rozpoznávání typů otázek v různých jazycích DP BP PRJ5 PRJ4 SPC
Řezáčková Markéta
UI
volné
Automatické určení vstupu portální žíly do jater DP BP PRJ5 PRJ4 SPC
Jiřík Miroslav
UI
zadáno
Automatizace měření množství kondenzátu a oleje v technologii parní turbíny pomocí měrných nádrží DP BP
2018/2019
Liška Jindřich
IŘS
volné
Automatizace přípravy dat k tvorbě akustického modelu DP
Psutka Josef V.
UI
volné
Automatizace tvorby akustických modelů DP BP
Psutka Josef V.
UI
volné
Autonomní řízení RC autíček pomocí zpětnovazebního učení BP PRJ5 PRJ4 SPC
Škach Jan
zadáno
CMOS biosenzory DP BP PRJ5 PRJ4
Georgiev Daniel
volné
Cooperative Control of Multi-Agent Systems, Consensus Problem DP
Königsmarková Jana Řízení dynamických systémů s vyváženým zatížením vstupů
volné
Deep Learning for fungus Identification DP PRJ5 PRJ4 SPC
2017/2018
Picek Lukáš
volné
Detekce akustických událostí DP BP PRJ5 PRJ4 SPC Spolupráce / brigáda
2021/2022
Šmídl Luboš
UI
volné
Detekce hudby v řečovém signálu DP BP
Psutka Josef V.
UI
zadáno (Viktor MÄRZ)
Detekce srdečního tepu raka infra kamerou DP BP
2016/2017
Krňoul Zdeněk
UI
volné
Detekce úseků nahrávky s více řečníky mluvícími přes sebe PRJ4 PRJ5 BP DP
Zajíc Zbyněk
UI
volné
Detekce změny řečníka pomocí metod zpracování obrazu DP PRJ5 PRJ4
Hrúz Marek
UI
volné
Diarizace řečníka PRJ4 PRJ5 BP DP
Zajíc Zbyněk
UI
volné
Dynamická metoda pro otimalizaci robotů DP BP PRJ5 PRJ4
Švejda Martin
volné
Elektromagnetický artikulograf a jeho využití v syntéze řeči BP PRJ5
Matura Martin
UI
volné
Evoluční algoritmy v úloze strojové syntézy řeči DP PRJ5 PRJ4
2012/2013
Romportl Jan
UI
volné
Expertní systém pro lékařskou diagnostiku DP BP PRJ5 PRJ4 SPC Spolupráce / brigáda
Müller Luděk
BIO
volné
Eye contact - detekce pohledu do očí při komunikaci člověka se strojem DP BP PRJ5 PRJ4 SPC
Železný Miloš
UI
volné
Eye tracking - analýza sledování pohybu očí, behaviorální analýza SPC PRJ4 PRJ5 BP DP
Železný Miloš
UI
volné
Fonetická transkripce pomocí neuronových sítí DP BP PRJ5 PRJ4 SPC
Řezáčková Markéta
UI
volné
Grafická vizualizace a monitorování stavu systému pro dispečerské stanoviště DP
2012/2013

IŘS
volné
Grafické uživatelské rozhraní jednoduchých úloh virtuální laboratoře v HTML5 BP PRJ5 PRJ4
Balda Pavel
IŘS
volné
Hlasové dialogové systémy PRJ4 PRJ5 BP DP
2023/2024
Šmídl Luboš
UI
volné
Hlasový a multimodální dialog DP BP PRJ5 PRJ4
Chýlek Adam
UI
volné
Hlasový voicebot DP BP
Švec Jan
UI
volné
Hodnocení kvality řečové syntézy s využitím EEG PRJ5 PRJ4
2014/2015
Romportl Jan
UI
zadáno (Jan Hranička)
Identifikace elektromechanických systémů Spolupráce / brigáda SPC PRJ4 PRJ5 BP DP
Goubej Martin
volné
Identifikace modelu inerciálních senzorů DP BP PRJ5 PRJ4
Duník Jindřich
volné
Implementace (semi)optimálních metod prořezávání a regularizace ANN PRJ5 PRJ4 SPC
Trmal Jan
volné
Implementace algoritmu Simultánní Lokalizace a Mapování pro ROS 2 DP BP PRJ5 PRJ4 SPC
Neduchal Petr
volné
Implementace generátoru 3-fázového AC průběhu v mikrokontroleru (Arduino) PRJ5 PRJ4
2015/2016
Jelínek Libor
volné
Implementace metod a algoritmů bezkontaktní detekce vibrací lopatek parních turbín DP BP PRJ5 PRJ4 SPC Spolupráce / brigáda
2018/2019
Liška Jindřich
IŘS
volné
Implementace PID regulátoru v mikrokontroleru (Arduino) PRJ5 PRJ4
Jelínek Libor
volné
Implementace sekvenčního stavového automatu v mikrokontroleru (Arduino) PRJ5 PRJ4
Jelínek Libor
volné
Integrační metody identifikace parametrů lineárních dynamických systémů s dopravním zpožděním BP
Straka Ondřej
volné
Integrita odhadů poskytovaných nelineárními filtry DP
Straka Ondřej
volné
Inteligentní prohlížeč archivních dat řídicího systému REX DP BP
Balda Pavel
IŘS
volné
Interpolátory trajektorií v robotice DP BP PRJ5 PRJ4
Švejda Martin
volné
IoT a metody AI BP PRJ5 PRJ4
Bulín Martin
UI
volné
Jazykové modely s využitím neuronových sítí PRJ5 SPC
Trmal Jan
volné
Kalibrace robotů DP BP PRJ5 PRJ4
Švejda Martin
volné
Kolize paží při animaci 3D avatara BP SPC
2013/2014
Krňoul Zdeněk
UI
volné
Konstrukce přípravku pro ověření přesnosti průmyslových senzorů vzdálenosti pomocí referenčního laserového senzoru PRJ5 PRJ4 SPC
Jelínek Libor
volné
Kooperativní řízení multiagentního systému se zaměřením na detekci a ošetření kolizí PRJ5 BP PRJ4
Kubíček Karel
zadáno (Petr Kolář)
Matematický model chlazení spalovacího motoru DP
2012/2013
Tůma František
zadáno (Boháč Pavel)
Maticové výpočty v reálném čase DP BP PRJ5
Balda Pavel
volné
Metody hledání zdrojů poruch u rozsáhlý MIMO systémů DP BP PRJ5 PRJ4 SPC Spolupráce / brigáda
2014/2015
Čech Martin
volné
Metody monitorování a ohodnocování kvality regulace PID regulátorů DP BP PRJ5 PRJ4 SPC

volné
Metody odhadu stavu nelineárních systémů DP BP PRJ5 PRJ4
Duník Jindřich
volné
Metody řešení problematiky řídkých dat v úloze modelování spolehlivosti energetických systémů BP PRJ4
2013/2014

IŘS
volné
Metody strojového učení pro plánování trasy BP
2023/2024
Bulín Martin
UI
zadáno (D. Šípek)
Modelování a řízení energetických systémů DP
Königsmarková Jana
volné
Modelování a řízení snake-like robotů s vetknutým koncem DP BP
Švejda Martin
volné
Modelování a řízení systému ,,kyvadlo s hmotnou pružinou" PRJ4
Schlegel Miloš
volné
Modelování rychlosti větru pro větrné elektrárny DP BP PRJ5 PRJ4 SPC
2012/2013
Zápotocká - Fialová Andrea
zadáno
Moderní metody odhadu stavu využívající strojové učení DP
Straka Ondřej
volné
Moderní metody Monte Carlo pro odhad parametrů a stavu DP
Straka Ondřej
volné
Moderní metody odhadu stavu DP
Straka Ondřej
volné
Monitorování a diagnostika provozu rotačních strojů DP BP
2018/2019
Liška Jindřich
IŘS
volné
Monitorování stavu lopatek kouřových ventilátorů DP BP PRJ5 PRJ4 SPC Spolupráce / brigáda
Jakl Jan
volné
Monte Carlo metody pro odhad parametrů BP
Straka Ondřej
volné
Multi-Agent Reinforcement Learning BP PRJ5 PRJ4 SPC
Bulín Martin
UI
volné
Multimodální rotace robota s detekcí klíčového slova BP PRJ5
2022/2023
Bulín Martin
UI
zadáno (Y. Varabyou)
Nahlížeč CT snímků DP BP PRJ5 SPC
Jiřík Miroslav
UI
volné
Navigace v budově pomocí rozšířené reality DP BP PRJ5 PRJ4 SPC
2016/2017
Neduchal Petr
UI
zadáno
Návrh a analýza metody pro in vivo vyhodnocení proteinu pomoci kvantitativní fluorescencní mikroskopie. BP PRJ5
2012/2013
Georgiev Daniel
BIO
zadáno (Martin Leba)
Návrh a implementace metod diagnostiky lopatek parních turbín DP BP PRJ5 PRJ4 SPC Spolupráce / brigáda
Jakl Jan
volné
Návrh diagnostické metody strojového vidění v automobilovém průmyslu DP
Diviš Václav
UI
volné
Neurální syntéza řeči Spolupráce / brigáda SPC PRJ4 PRJ5 BP DP
Matoušek Jindřich
UI
volné