Skip to content

Studentské práce

Detail studentské práce

Title: Artificial Intelligence; Human - machine Communication; Machine Learning; Neural Networks; Deep Learning
Typ práce: Diplomová práce , Bakalářská práce , Projekt 5 , Projekt 4 , Semestrální práce
Obor:
Rok zadání: 2012/2013
Zadáno: volné
Dokončeno:
Investor: Kanis Jakub

Detail

Seznámení se se základními nástroji a postupy používanými v oblasti umělé inteligence a strojového učení. Aplikace metod strojového učení a umělé inteligence na konkrétní úlohu. Jednou z řešených úloh je i komunikace pomocí znakového jazyka, který používají neslyšící uživatelé. Dané metody umělé inteligence a strojového učení však lze aplikovat na širokou škálu i vlastních řešených problémů. Konkrétně řešené úlohy lze blíže specifikovat v případě dotazu a zadání.