Skip to content

Contact

name: Jana Königsmarková
phone:
+420 37763 2518
office:
UN535


e-mail: jkonig@kky.zcu.cz

RnDr. Königsmarková Jana

Courses

Practical Lesson Lecturer

 

Supervising student projects

název type
year
supervisor
specialization
assigned
Algoritmy zpětnovazebního řízení dynamických systémů BP PRJ5 PRJ4
Königsmarková Jana
volné
Cooperative Control of Multi-Agent Systems, Consensus Problem DP
Königsmarková Jana Řízení dynamických systémů s vyváženým zatížením vstupů
volné
Modelování a řízení energetických systémů DP
Königsmarková Jana
volné