Skip to content

Studentské práce

Detail studentské práce

Title: Automatické rozpoznávání typů otázek v různých jazycích
Typ práce: Diplomová práce , Bakalářská práce , Projekt 5 , Projekt 4 , Semestrální práce
Obor:
Rok zadání:
Zadáno: volné
Dokončeno:
Investor: