Skip to content

Studentské práce

Detail studentské práce

Title: Automatizace přípravy dat k tvorbě akustického modelu
Typ práce: Diplomová práce
Obor: UI
Rok zadání:
Zadáno: volné
Dokončeno:
Investor: Psutka Josef V.

Detail

Cílem je příprava nástroje na automatické zpracování vhodných volně dostupných data z webu pro tvorbu akustického modelu.