Skip to content

Studentské práce

Detail studentské práce

Title: Kooperativní řízení multiagentního systému se zaměřením na detekci a ošetření kolizí
Typ práce: Projekt 5 , Bakalářská práce , Projekt 4
Obor:
Rok zadání:
Zadáno: zadáno Petr Kolář
Dokončeno:
Investor: Kubíček Karel

Detail

 • Seznamte se s pojmy grafové teorie a jejich vztahem k multiagentnímu řízení a k topologii sítě.
 • Seznamte se s problematikou kooperativního řízení multiagentních systémů se zaměřením na detekování a ošetření kolizí.
 • Vyberte si algoritmus pro detekci a ošetření kolizí a ten zpracujte.
 • Zpracujte několik příkladů pro různé typy formací a ty si zvolte. Na nich ukažte možnosti Vámi vybraného algoritmu.
 • Vyhodnoťte výsledky poskytnuté Vámi vybraným algoritmem a diskutujte vhodnost vytvořeného řešení.

Literatura:

 • [1] J. Alexander Fax, „Optimal and Cooperative Control of Vehicle Formation“, Disertation thesis, 2002.
 • [2] J. Alexander Fax and Richard M. Murray, „Information Flow and Cooperative Control of Vehicle Formations“, 2004.
 • [3] R. Olfati-Saber, "Flocking for multi-agent dynamic systems: algorithms and theory," in IEEE Transactions on Automatic Control, vol. 51, no. 3, pp. 401-420, March 2006, doi: 10.1109/TAC.2005.864190.
 • [4] Mehran Mesbashi and Magnus Egerstedt, „Graph Theoretic Methods in Multiagent Networks“, 2010.
 • [5] Bing Yan, „Distributed Formation Control for Multi-agent Systems and Its Applications“, PhD thesis, 2022, School of Electrical and Electronic Engineering Faculty of Sciences, Engineering and Technology The University of Adelaide.
 • [6] Xiajing Li, „Decentralized Collision Avoidance of Multi-Agent Systems in 3-Dimensional Space“, Master thesis, Delft University of Technology.
 • [7] Jindřich Wolf, „Řízení kolaborativníchmulti-agentních dynamických systémů“, Master thesis, 2019.