Skip to content

Studentské práce

Detail studentské práce

Title: Neurální syntéza řeči
Typ práce: Spolupráce / brigáda , Semestrální práce , Projekt 4 , Projekt 5 , Bakalářská práce , Diplomová práce
Obor: UI
Rok zadání:
Zadáno: volné
Dokončeno:
Investor: Matoušek Jindřich

Detail

Velmi zajímavá a vysoce aktuální úloha. Student se aktivně zapojí do výzkumných a vývojových prací v oblasti počítačové syntézy řeči. Hlavním cílem porovnat existující frameworky pro neurální syntézu řeči (např. coqui.ai/TTS, TensorFlowTTS, ESPnet a další).

Konkrétní téma bude upřesněno v závislosti na typu projektu (Projekt x, BP nebo DP).

Požadavky:

  • chuť skutečně pracovat
  • samostatnost
  • schopnost orientovat se v anglickém textu
  • programování (Python)

Zdroje informací:

  • zkušenosti a nápady vedoucího
  • internet