Skip to content

Studentské práce

Detail studentské práce

Title: Modelování a řízení energetických systémů
Typ práce: Diplomová práce
Obor:
Rok zadání:
Zadáno: volné
Dokončeno:
Investor: Königsmarková Jana