Skip to content

Studentské práce

Detail studentské práce

Title: Metody hledání zdrojů poruch u rozsáhlý MIMO systémů
Typ práce: Diplomová práce , Bakalářská práce , Projekt 5 , Projekt 4 , Semestrální práce , Spolupráce / brigáda
Obor:
Rok zadání: 2014/2015
Zadáno: volné
Dokončeno:
Investor: Čech Martin

Detail

Cílem práce je porovnat současné metody, které umožňují analyzovat vzájemné vazby ve složitých systémech, vytvořit informační model systému a následně pomocí něj hledat zdroje poruch. Práce vzniká v rámci projektu s významnou českou firmou, výsledky budou používány v oblasti řízení procesů a energetiky.

Předpokládané znalosti: prostředí Matlab/Simulink, základy teorie automatického řízení