Skip to content

Studentské práce

Detail studentské práce

Title: Elektromagnetický artikulograf a jeho využití v syntéze řeči
Typ práce: Bakalářská práce , Projekt 5
Obor: UI
Rok zadání:
Zadáno: volné
Dokončeno:
Investor: Matura Martin

Detail

Studentovi bude vysvětleno fungování a základní problematika artikulografu. Přesné zadání úkolu bude specifikováno na základě vybraného typu práce, znalost programování v Pythonu nebo v Matlabu je výhodou.