Skip to content

Studentské práce

Detail studentské práce

Title: Návrh a analýza metody pro in vivo vyhodnocení proteinu pomoci kvantitativní fluorescencní mikroskopie.
Typ práce: Bakalářská práce , Projekt 5
Obor: BIO
Rok zadání: 2012/2013
Zadáno: zadáno Martin Leba
Dokončeno:
Investor: Georgiev Daniel