Skip to content

Studentské práce

Detail studentské práce

Title: Multi-Agent Reinforcement Learning
Typ práce: Bakalářská práce , Projekt 5 , Projekt 4 , Semestrální práce
Obor: UI
Rok zadání:
Zadáno: volné
Dokončeno:
Investor: Bulín Martin

Detail

Práce obnáší studium, výzkum a implementaci vlastních algoritmů v oblasti Agentových technologií (Multi-Agent Systems) v kombinaci s principy Reinforcement Learning. Konkrétní zadání dáme dohromady na základě rozsahu práce, nutným předpokladem ovšem je skutečný zájem o téma. Předpokládám schopnost algoritmizace a znalost jazyka Python.


Předběžně k pročtení: https://arxiv.org/pdf/1911.10635.pdf