Skip to content

Studentské práce

Detail studentské práce

Title: Dynamická metoda pro otimalizaci robotů
Typ práce: Diplomová práce , Bakalářská práce , Projekt 5 , Projekt 4
Obor:
Rok zadání:
Zadáno: volné
Dokončeno:
Investor: Švejda Martin

Detail

 • dynamická metoda hledání optima kriteriální funkce založená na ekvivalenci s pohybem hmotného bodu v potenciálním silovém poli
 • implementace základních algoritmů pro optimalizace bez a s omezeními
 • porovnání metody pro optimalizaci parametrů robotu se standardními gradientními metodami (implementovanými v Matlabu - SQP, atd.)
 • Literatura:
  • J.A. Snyman: A new and dynamic method for unconstrained minimization
  • Snyman, Jan A.: Practical mathematical optimization : an introduction to basic optimization theory and classical and new gradient-based algorithms
  • Snyman, J.A. and Tonder, F.: Optimum design of a three-dimensional serial robot manipulator The {LFOPC} leap-frog algorithm for constrained optimization,
  • Hay, A. M. and Snyman, J. A.: Methodologies for the optimal design of parallel manipulators