Skip to content

Studentské práce

Detail studentské práce

Title: Implementace PID regulátoru v mikrokontroleru (Arduino)
Typ práce: Projekt 5 , Projekt 4
Obor:
Rok zadání:
Zadáno: volné
Dokončeno:
Investor: Jelínek Libor

Detail

1. Navrhněte diskrétní algoritmus PID s rozšířením podle specifikace bloku PIDU v prostředí „Matlab/Simulink/RexIndustrialBlockset“ (tj. PID doplněný o omezení unášení integrační složky, filtraci derivační složky a vážený výpočet regulační odchylky). Definujte vstupy, výstupy a parametry. (dokumentaci „BRef_CZ.pdf“  lze stáhnout z
http://www.rexcontrols.cz/media/documents/manuals/cz/BRef_CZ.pdf).

2. Vytvořte program v jazyce ASM nebo C pro daný HW modul vybavený mikropočítačem PIC-18, ATMEL-AVR ,nebo ATMEL-ARM tak, aby fungoval autonomně, tj. zpracovával signál z analogového vstupu a generoval analogový / PWM výstup jako standardní průmyslový PID regulátor, a přitom byl konfigurovatelný a monitorovatelný po lince RS232 / USB z PC. Dbejte na modularitu a možnou přenositelnost.

3. Definujte komunikační rozhraní jako knihovnu funkcí a vytvořte konfigurační a vizualizační program na PC, který by přehledně zobrazil funkci algoritmu implementovaného na mikrokontroleru a umožnil by jeho intuitivní konfiguraci a monitorování.

4. Ověřte simulací vytvořené funkce a vše pak předveďte na vývojovém HW modulu (Arduino, PVK40, M-Board). Proveďte základní experimenty s příkladem regulace jednoduchého dynamického přenosového obvodu pomocí zkušebních signálů. Zpracujte přehlednou dokumentaci k programu, použití a provedeným experimentům.