Skip to content

Contact

name: Ondřej Vaníček


e-mail: ovanicek@kky.zcu.cz

Ing. Vaníček Ondřej

 

Supervising student projects

název type
year
supervisor
specialization
assigned
Adaptivní metody 3D skenování a tvorby modelů v úlohách navádění robotů DP BP PRJ5 PRJ4
Vaníček Ondřej
volné
Automatické plánování trajektorií průmyslových robotů v laserových aplikacích DP BP PRJ5 PRJ4
Vaníček Ondřej
volné