Skip to content

Studentské práce

Detail studentské práce

Title: Automatizace měření množství kondenzátu a oleje v technologii parní turbíny pomocí měrných nádrží
Typ práce: Diplomová práce , Bakalářská práce
Obor: IŘS
Rok zadání: 2018/2019
Zadáno: volné
Dokončeno:
Investor: Liška Jindřich