Přejít na obsah

Studentské práce

Detail studentské práce

Název: Adaptivní metody 3D skenování a tvorby modelů v úlohách navádění robotů
Typ práce: Diplomová práce , Bakalářská práce , Projekt 5 , Projekt 4
Obor:
Rok zadání:
Zadáno: volné
Dokončeno:
Zadavatel: Vaníček Ondřej

Detail

Předmětem projektu nebo kvalifikační práce je analýza dostupných metod skenování a tvorby 3D modelů na základě měření různými druhy optických snímačů se zaměřením na robotické aplikace. V rámci práce by měl vzniknout soubor metod, s jejichž využitím bude možné získat vhodná měření a ze získaných dat vytvořit 3D model objektů v pracovním prostoru robotu, který bude následně možné použít např. pro plánování pohybu robotických systémů.