Přejít na obsah

Zaměření katedry ve vědeckovýzkumné oblasti

Cílem výzkumné činnosti je budování a rozvoj teorie systémů a její aplikace v oblasti objektivně i subjektivně neurčitých systémů a v oblasti projektování informačních a řídicích systémů. Základní činností umělé inteligence je výzkum sofistikovaných počítačových algoritmů a metod strojového inteligentního rozhodování a klasifikace. Výzkum je soustředěný převážně na oblast hlasové komunikace člověka s počítačem v přirozeném jazyce.

Výzkumné aktivity jsou směrovány zejména na:

  • výstavbu a další rozvoj obecné teorie systémů s důrazem na vybudování korektní axiomatické teorie (spojité systémy, systémy s rozloženými parametry apod.),
  • řešení úloh optimálního řízení a optimální estimace s uplatněním nových poznatků z oblasti strukturálních vlastností stochastických systémů,
  • řešení úloh adaptivního řízení a odhadování,
  • rozvoj systémů inteligentního rozhodování a komunikace s aplikacemi zejména v oblasti hlasových dialogových systémů (rozpoznávání a syntéza řeči, řízení dialogu) a technické a medicínské diagnostiky (integrace znalostních a příznakových přístupů),
  • metodiku projektování informačních a řídicích systémů s využitím metod objektově orientované analýzy.