Přejít na obsah

Reference

Automatická detekce klíčových slov v zaznamenané promluvě

Automatická detekce klíčových slov v zaznamenané promluvě - uživatel SpeechTech, s.r.o. (od r. 2002).

Automatické titulkování televizních pořadů a automatického čtení doprovodného textu

Automatické titulkování televizních pořadů a automatického čtení doprovodného textu pro Českou televizi - spolupráce se SpeechTech s.r.o. a Českou televizí

Čtení e-mailu v automobilovém palubním počítačovém systému

Hlasová syntéza - čtení e-mailu v automobilovém palubním počítačovém systému, uživatel Škoda Auto, a.s. (r. 2002)

Hlasová syntéza češtiny a němčiny pro palubní počítačový systém automobilu

Počítačová TTS syntéza češtiny a němčiny pro palubní počítačový systém automobilu, uživatel Škoda Auto, a.s. (od r. 2002).

Hlasová syntéza pro čtení e-mailů a dokumentů MS Wordu

Hlasová syntéza pro čtení e-mailů a dokumentů MS Wordu produktu CIT.CZ, distributor CIT.CZ, spol. s r.o. (r. 2003).

Hlasová syntéza pro posílání hlasových SMS zpráv na pevnou linku

uživatel a provozovatel Fincom - Materna Communications, a. s., ČESKÝ TELECOM, a.s., T-Mobile Czech Republic a.s., Eurotel Praha, spol. s r. o., Český Mobil a.s. (Oskar); textová SMS zpráva poslaná z mobilního telefonu či telefonního automatu podporujícího kartu TRICK je přečtena počítačovou syntézou do telefonu pevné sítě; běží v celé telekomunikační síti České republiky. SMS zprávu je možno poslat z telefonu T-Mobilu a Eurotel přímo, u ostatních operátorů je třeba SMS poslat ve tvaru: "TEL_CISLO_PEVNE_LINKY VLASTNI_TEXT_SMS" na tel. číslo 9003008

Hlasová syntéza pro produkt VoiceMail

Hlasová syntéza pro produkt VoiceMail společnosti Kerio Technologies, s.r.o., uživatel např. Ernst & Young ČR (r. 2003).

Hlasový dialogový informační systém univerzity

Hlasový dialogový informační systém univerzity přístupný po telefonu (technologiemi rozpoznávání a syntézy řeči jsou zpřístupněny informace o výsledcích přijímacího řízení na ZČU- http://voice.zcu.cz), uživatel ZČU v Plzni (od r. 2000, cca 10 tis. uživatelů)

Hlasový telefonní systém pro přihlašování na zkoušky

Hlasový telefonní systém pro přihlašování studentů na zkoušky (nebo odhlašování). Užitečný především když student nemá přístup k internetu. Systém je využíván na ZČU v Plzni - http://voice.zcu.cz.

Identifikace a verifikace řečníka

Identifikace a verifikace řečníka - pracoviště je vyhledávaným expertním pracovištěm pro území ČR poskytující znalecké expertizy pro soudy a policii v České republice (ročně 5 až 10 expertiz včetně případné účasti při soudním líčení) (r. 2001, 2002, 2003).

LDC2000S89 Voice of America

LDC2000S89 Voice of America - databáze nahrávek Hlasu Ameriky (cena po US$ 900) (r. 2000).

LDC2000T53 Voice of America

LDC2000T53 Voice of America - korpus anotovaných nahrávek Hlasu Ameriky (určeno pro účely návrhu systémů rozpoznávání souvislé řeči) - distributor Linguistic Data Consortium (USA), cca 50 uživatelů (výzkumná a vývojová pracoviště v USA, Japonsku, Francii, Německu, Číně, Izraeli atd.) (cena po US$ 200) (r. 2000).

LDC2004S01 Czech Broadcast News Speech

LDC2004S01 Czech Broadcast News Speech - databáze nahrávek (cena po US$ 1000) (r. 2004).

LDC2004T01 Czech Broadcast News Transcripts

LDC2004T01 Czech Broadcast News Transcripts - korpus anotovaných nahrávek (určeno pro účely návrhu systémů rozpoznávání souvislé řeči) - distributor Linguistic Data Consortium (USA), (cena po US$ 500) (r. 2004).

Modul TTS syntézy pro IVR systémy

Modul TTS syntézy pro IVR systémy společnosti AVAYA, uživatel AVAYA Czech Republic, s.r.o. (od r. 2002).

Systém pro rozpoznávání spontánní češtiny a ruštiny

Systém pro rozpoznávání spontánní češtiny a ruštiny realizovaný v projektu MALACH(http://www.clsp.jhu.edu/research/malach/) pro automatický přepis výpovědí účastníků holocaustu, uživatel Shoah Visual History Foundation (digitální knihovna a nadace založená režisérem Spielbergem), Los Angeles (USA) (od r. 2003).

Technické řešení hlasového rozhraní v automobilu

Technické řešení hlasového rozhraní v automobilu - projekt pro Škoda auto a.s.

Telefonní informační systém pro poskytování informací o výsledcích přijímacích zkoušek uchazečů o studium na ZČU

Telefonní informační systém pro poskytování informací o výsledcích přijímacích zkoušek uchazečů o studium na ZČU - spolupráce s SpeechTech s.r.o.

Tvorba metod včetně softwarového řešení diagnostického systému pro kontrolu zásobníků na zkapalněné uhlovodíkové plyny (LPG) akustickou emisí

Tvorba metod včetně softwarového řešení diagnostického systému pro kontrolu zásobníků na zkapalněné uhlovodíkové plyny (LPG) akustickou emisí (Projekt byl realizován v rámci Centra vývoje, výroby a servisu speciálních zařízení pro jadernou energetiku a chemický průmysl), uživatel Škoda Plzeň, a.s. (r. 2001))

Vypracování metodiky a algoritmů pro klasifikaci přechodových režimů reaktoru

Vypracování metodiky a algoritmů pro klasifikaci přechodových režimů reaktoru, uživatel Škoda Plzeň, a.s. (r. 2001, 2002)

Výzkum a vývoj automatického hlasového dialogového telefonního systému

Výzkum a vývoj automatického hlasového dialogového telefonního systému - spolupráce se SpeechTech s.r.o. a Vodafone ČR