Přejít na obsah

Studentské práce

Detail studentské práce

Název: Inteligentní prohlížeč archivních dat řídicího systému REX
Typ práce: Diplomová práce , Bakalářská práce
Obor: IŘS
Rok zadání:
Zadáno: volné
Dokončeno:
Zadavatel: Balda Pavel

Detail

Cílem této diplomové/bakalářské práce je navrhnout a implementovat aplikaci, která bude umět pracovat s archivními daty uloženými archivačním systémem řídicího systému REX. Tato data bude umět textově i graficky zobrazit (vizualizovat), vyhledávat v nich určité události a části dat exportovat (ručně i automaticky) exportovat pro další zpracování (např. v programech Matlab nebo Excel)¨.