Přejít na obsah

Kontakt

jméno: Pavel Balda
telefon:
37763 2532
kancelář:
UN538


e-mail: pbalda@kky.zcu.cz

Ing. Balda Pavel, Ph.D.

Předměty

Garant předmětů

Přednášející předmětů

Cvičící předmětů

 

Vedené studentské práce

název typ
rok
zadavatel
obor
zadáno
Grafické uživatelské rozhraní jednoduchých úloh virtuální laboratoře v HTML5 BP PRJ5 PRJ4
Balda Pavel
IŘS
volné
Inteligentní prohlížeč archivních dat řídicího systému REX DP BP
Balda Pavel
IŘS
volné
Maticové výpočty v reálném čase DP BP PRJ5
Balda Pavel
volné
Simulace dynamických systémů v reálném čase s využitím existujících solverů DP BP PRJ5
Balda Pavel
volné
 

Publikace

 + / -  Publikace v roce 2010

Čech Martin and Balda Pavel and Schlegel Miloš and Severa Ondřej : NEW VIRTUAL INTERNET LABORATORIES PRESENTING ADVANCED CONTROL SCHEMES . 11th International Carpathian Control Conference, p. 1-4, REKATEL Bt., Miskolc, Hungary, Eger, Hungary, 2010.

 + / -  Publikace v roce 2009

Čech Martin and Balda Pavel : A new technique for automatic generation Java applets for web-based control education . Proceedings of the 17th international conference on Process control '09, p. 491-497, Slovak University of Technology, Štrbské Pleso, Slovensko, 2009.
Ježek Ondřej and Balda Pavel : An Embedded Multifunction Board for Automatic Control Applications . 17th International Conference on Process Control 2009, p. 484-490, Slovenská technická univerzita, Štrbské Pleso, 2009.
Balda Pavel and Schlegel Miloš : REX ? Tool for unified building of laboratory and industrial control systems . Sborník přednášek z technické konference: Automatizace, regulace a procesy, vol. 5, p. 35 - 52, DIMART s.r.o., Praha, Fakulta strojní ČVUT, 2009.

 + / -  Publikace v roce 2008

Balda Pavel and Schlegel Miloš : BRRexLib - Function Block Library for B&R Automation PLCs . Process Control 2008, vol. ;, p. 1-9, University of Pardubice, Kouty nad Desnou, 2008.
Schlegel Miloš and Balda Pavel : Power Controller of Nuclear Reactor . Process Control 2008, vol. ;, p. 1-7, University of Pardubice, Kouty nad Desnou, 2008.

 + / -  Publikace v roce 2007

Balda, P. and Princ, M. : Remote Laboratory Experiments Based on Easy Java Simulations and REX . Process Control '07, p. 1-5, Slovak University of Technology, Bratislava, 2007.

 + / -  Publikace v roce 2006

Balda, P. and Schlegel, M. : New version of PMATune program . MATEO - The European Network of Mechatronics Centres and Industrial Controllers 2006, p. 30-37, Západočeská univerzita, Plzeň, 2006.
Balda, P. and Čech, M. : Java interface to REX control system . Process control 2006 , p. 1-8, Technical University , Pardubice , 2006.
Balda, P. and Schlegel, M. : Automatické nastavování průmyslových regulátorů firmy PMA . Západočeská univerzita v Plzni, REX Controls s.r.o., 2006.
Balda, P. and Schlegel, M. : Automatické nastavování průmyslových regulátorů firmy SETEX . Západočeská univerzita v Plzni, REX Controls s.r.o., 2006.
Balda, P. and Schlegel, M. and Štětina, M. : Advanced control algorithms + Simulink compatibility + Real-time OS = REX . Proceedings of the 16th IFAC world congress, p. 121-126, Elsevier, Oxford, 2006.

 + / -  Publikace v roce 2005

Balda, P. : Vzdálené a virtuální laboratoře pro výuku automatického řízení . p. 110, University of West Bohemia, Faculty of Applied Sciences, Pilsen, Czech Republic, Plzeň, 2005.
Balda, P. and Schlegel, M. and Štětina, M. : Automatic tuning of PID controllers using OPC . Process control ´05, p. 1-5, Slovak University of Technology, Bratislava, 2005.
Mertl, J. and Sobota, J. and Schlegel, M. and Balda, P. : Swing-up and stabilization of rotary inverted pendulum . Process control ´05, p. 1-6, Slovak University of Technology, Bratislava, 2005.
Schlegel, M. and Balda, P. : Řídicí systém mykacího stroje UNICARD 697 . Katedra kybernetiky, Fakulta aplikovaných věd, Západočeská univerzita v Plzni (práva k šíření předána REX Controls s.r.o.), 2005.
Balda, P. and Schlegel, M. and Štětina, M. : Advanced control algorithms + Simulink compatibility + Real-time OS = REX . Preprints of the 16th IFAC world congress, p. 1-6, IFAC, Prague, 2005.

 + / -  Publikace v roce 2004

Balda, P. and Schlegel, M. and Štětina, M. : An open autotuning PID control remote laboratory based on industrial standards . IBCE ´04, p. 1-5, ENSIEG, Grenoble, 2004.
Balda, P. and Schlegel, M. and Štětina, M. : Vzdálená a virtuální laboratoř pro výuku automatického řízení . Nové trendy vo vzdelávaní v oblasti automatizácie a informatiky, p. 36-41, Slovenská technická univerzita, Bratislava, 2004.
Schlegel, M. and Čech, M. and Balda, P. and Mertl, J. : Aktivní tlumení vibrací lopatek v aerodynamickém tunelu . Process control 2004, p. 1-6, University of Pardubice , Pardubice, 2004.
Balda, P. and Schlegel, M. and Štětina, M. : Vnořené řízení velmi rychlých systémů řídícím systémem REX na PC . Process control 2004, p. 1-6, University of Pardubice , Pardubice, 2004.

 + / -  Publikace v roce 2003

Večerek, O. and Schlegel, M. and Balda, P. : Regulační systém mykacího stroje . MATLAB 2003, p. 608-615, HUMUSOFT, Praha, 2003.
Balda, P. and Schlegel, M. and Štětina, M. : An open autotuning PID control remote laboratory based on industrial standards . Process Control ´03, p. 1-5, Slovak University of Technology, Bratislava, 2003.
Balda, P. and Schlegel, M. and Štětina, M. : Nový řídicí systém REX podporuje simulaci v prostředí Matlab/Simulink . Automatizace, vol. 2, p. 100-103, 2003.
Schlegel, M. and Balda, P. and Štětina, M. : Robustní PID autotuner – momentová metoda . Automatizace, vol. 4, p. 242-246, 2003.
Schlegel, M. and Balda, P. : PID autotuner „PMATune“ . Katedra kybernetiky, Fakulta aplikovaných věd, Západočeská univerzita v Plzni (práva k šíření předána PMA GmbH., Kassel, Německo), 2003.