Skip to content

Studentské práce

Detail studentské práce

Title: Rádiový přenos dat mezi pohybujícím se kolovým robotem a PC
Typ práce: Projekt 5
Obor:
Rok zadání: 2016/2017
Zadáno: zadáno Jan Hevera
Dokončeno: dokončeno 2016/2017
Investor: Jelínek Libor

Detail

1. Seznamte se s principy a možnostmi rádiového přenosu dat a s principy časového plánování spouštění výpočetních funkcí v prostředí mikrokontroleru třídy Arduino pro účely monitorování výstupů pohybujícího se objektu robota.

2. Navrhněte a implementujte algoritmus pro obousměrný sekvenční přenos dat a parametrů mezi mikrokontrolerem Arduino a vzdáleným PC, který by byl vhodný pro přenos dat z měření aktuální rychlosti pomocí dostupného HW rádiového modulu. Využijte dříve vytvořených prostředků pro měření rychlosti a rozšiřte to o přenos dat a plánování cyklického spouštění úloh.

3. Experimentálně ověřte funkčnost celého systému při pohybu na rovné podlaze bez překážek a významných nerovností. Zpracujte dokumentaci k HW konfigurace a k vytvořenému programu.