Přejít na obsah

Studentské práce

Detail studentské práce

Název: Eye contact - detekce pohledu do očí při komunikaci člověka se strojem
Typ práce: Diplomová práce , Bakalářská práce , Projekt 5 , Projekt 4 , Semestrální práce
Obor: UI
Rok zadání:
Zadáno: volné
Dokončeno:
Zadavatel: Železný Miloš

Detail

V komunikaci člověka se strojem se používá převážně komunikace mluvenou řečí. Postupy audiovizuální komunikace nebo komunikace znakovou řečí využívají i obraz z kamery pro rozpoznání a animaci hlavy a rtů nebo celé postavy pro syntézu. V mezilidksé komunikaci je důležitý eye contact, tedy zda se osoby při komunikaci dívají drohé osobě přímo do očí. Cílem výzkumu je detekovat, zda se uživatel dívá přímo do očí např. robotovi.

Podúloh je celá řada, je třeba začít návrhem experimentu a sběrem dat. Sběr dat bude záležet na nastavení, tedy vzájemné poloze displeje a kamery apod. Na základě nasbírané databáze bude možné trénovat rozpoznávací algoritmus na bázi neuronových sítí. Návaznou úlohou může být i syntéza (animace) taková, aby uživatel měl pocit, že se mu robot/avatar "dívá do očí".

Na zadání je možné se podílet jak drobnou měrou (pomoc se sběrem a zpracováním dat), tak i jako výzkumný úkol spějící k zajímavé diplomové práci, případně i do doktorského studia.