Přejít na obsah

Studentské práce

Detail studentské práce

Název: HIL simulátor školících úloh na PLC Mitsubishi
Typ práce: Projekt 4 , Projekt 5 , Bakalářská práce
Obor:
Rok zadání: 2021/2022
Zadáno: zadáno Marek Siřiště
Dokončeno: dokončeno 2022/2023
Zadavatel: Kubíček Karel

Detail

Pokyny pro vypracování:

  • Seznamte se s problematikou vývoje SW pro PLC a jejich stavbou.
  • Prostudujte si pojmy MIL, SIL, PIL a HIL. Co znamenají, jaký mají význam a k čemu se používají? Zasaďte je do procesu vývoje SW.
  • Seznamte se s nástroji PLC Mitsubishi a HMI Mitsubishi a příslušnými vývojovými prostředími GX Works 2 a GX Works 3 pro PLC a GT Designer 2 a GT Designer 3 pro HMI.
  • Vytvořte simulace alespoň tří školících úloh pro výuku programování PLC Mitsubishi Simulace budou naprogramovány ve vývojovém prostředí GX Works 2 nebo GX Works 3. Simulace úloh bude vytvořena ve smyslu Hardware-in-the-loop (HIL).
  • Ke všem úlohám vytvořte vizualizaci na panelu HMI v prostředí GT Designer 2 nebo GT Designer 3.
  • Všechny úlohy zdokumentujte a vytvořte k nim manuál a metodické pokyny pro účely školení. Proveďte diskuzi, ve které slovně zhodnotíte přínos Vámi zpracovaných příkladů a problémů, se kterými jste se při řešení setkal.
  • Analyzujte možnost modularity simulátoru, aby bylo možné z modelů jednotlivých menších technologických celků skládat modely větších technologických celků.