Přejít na obsah

Studentské práce

Detail studentské práce

Název: Sledování pohybu prasete domácího za účelem odhadu zdravotního stavu
Typ práce: Diplomová práce , Bakalářská práce , Projekt 5 , Projekt 4 , Semestrální práce
Obor: UI
Rok zadání:
Zadáno: volné
Dokončeno:
Zadavatel: Jiřík Miroslav

Detail

Pig in box

 

Bezkontaktní odhad zdravotního stavu zvířat se zpravidla provádí pro potřeby dlouhodobého sledování, kdy není účelné zvíře stresovat opakovaným vyšetřováním nebo odběrem vzorků. O aktuálním stavu zvířete do značné míry vypovídá jeho pohyb. Jeho měření je proto cílem této práce.

Navrhněte a naprogramujte nástroj pro měření pohybu zvířat v boxech. Vstupem jsou videa s pohledem shora. Cílem je naměřit počet metrů, které zvíře ujde v určitém čase. Polohu zvířat zaznamenávejte v metrech, čas v sekundách. Bonusová úloha je určení natočení zvířete.

Během řešení Vás naučíme využívat metod počítačového vidění a moderních metod strojového učení (a neuronových sítí).


Práce se provádí v rámci spolupráce s fakultní nemocnicí v Plzni. Součástí projektu je i možnost navštívit laboratoře Biomedicínského centra.

V případě zájmu studenta lze rozšířit práci do rozsahu bakalářské nebo diplomové práce.