Přejít na obsah

Studentské práce

Detail studentské práce

Název: IoT - základy systému "chytré domácnosti"
Typ práce: Projekt 4
Obor: UI
Rok zadání: 2018/2019
Zadáno: zadáno P. Nachtmann
Dokončeno: dokončeno 2018/2019
Zadavatel: Bulín Martin

Detail

DOKONČENO.

Výstupem tohoto projektu je fyzická realizace jednoúčelového snímacího zařízení teploty, vlhkosti a tlaku. Snímaná data jsou pomocí NodeMCU (ESP8266) a protokolu MQTT posílána přes centrální brokeru a webserver na webovou stránku. Realizace umožňuje monitorovat hodnoty a současně zpětně spínat fyzická zařízení (LED dioda) pomocí tlačítka na webové stránce.

Postup práce:

 • seznámení se s mikročipem ESP8266 a MicroPythonem
 • práce se základními senzory (teploměr, vlhkoměr, tlakoměr...)
 • využití protokolu MQTT pro komunikaci se zařízením
 • zpracování a (např. webové) vykreslení sbíraných dat
 • návrh fyzické realizace snímacího zařízení
  • sestrojení obvodů pro senzory a NodeMCU
  • vyřešení napájení
  • 3D tisk krytu zařízení
 • stručná dokumentace navrženého systému


Dokumentace k hotovému projektu: 

https://github.com/kitt10/iot/blob/master/egs/smarthome/doc/literature/Full_Documentation_prj4.pdf