Přejít na obsah

Studentské práce

Detail studentské práce

Název: IoT - základy systému "chytré domácnosti"
Typ práce: Projekt 4
Obor: UI
Rok zadání: 2018/2019
Zadáno: zadáno P. Nachtmann
Dokončeno: dokončeno 2018/2019
Zadavatel: Bulín Martin

Detail

Výstupem tohoto projektu bude fyzická realizace jednoúčelového snímacího zařízení (např. teploty, vlhkosti, tlaku, ...). Snímaná data budou pomocí NodeMCU (ESP8266) a protokolu MQTT posílána do centrálního brokeru, odkud je bude možné číst a vykreslit na webu.

Postup práce:

 • seznámení se s mikročipem ESP8266 a MicroPythonem
 • práce se základními senzory (teploměr, vlhkoměr, tlakoměr...)
 • využití protokolu MQTT pro komunikaci se zařízením
 • zpracování a (např. webové) vykreslení sbíraných dat
 • návrh fyzické realizace snímacího zařízení
  • sestrojení obvodů pro senzory a NodeMCU
  • vyřešení napájení
  • 3D tisk krytu zařízení
 • stručná dokumentace navrženého systému


Iniciativa studenta podílet se na návrhu zadání je vítána.